ZIDNI PANELI

ZIDNI PANEL VIDLJIVI SPOJ

Zidni panel sa vidljivim spojem sastoji se od dva čelična pocinkovana plastificirana lima i jedne od tri ispune: PUR (poliuretan), PIR (poliizocijanat) ili kamena vuna.
– Paneli sa PUR ispunom poseduju izuzetnu termoizolaciju i mogu se koristiti za razne namene.
– Paneli sa PIR ispunom poseduju ateste na vatrootpornost i imaju izuzetnu termoizolaciju.
– Paneli sa kamenom vunom su lošiji toplotni izolatori, ali je jedina ispuna koja ispunjava A1 negorivost.
Najčešće se proizvode u standardu pokrivne širine 1000 mm. Podkonstrukcije za ugradnju zidnih panela mogu biti drvene, čelične ili betonske. Paneli sa vidljivim spojem najviše se koriste za komore i hladnjače u kojima je potrebno održavati konstantnu temperaturu. Mogu se korisiti i kao plafonski paneli u već postojećim objektima. Kod ugradnje ove vrste panela šraf ostaje vidljiv sa spoljne strane. Profilacije mogu biti: mirkolinijska, standardna i ravna. Boja panela se bira na zahtev kupca ili investitora i navodi se na osnovu RAL karte.
Po standardu unutrašnja strana panela je u RAL-u 9002, osim ako se ne zahteva drugačije.

Zidni-Panel-Vidljivi-Spoj

Skica zidnog panela vidljivog spoja

Tabela dozvoljenih opterećenja zidnog panela vidljivog spoja PUR i PIR ispuna sa spoljašnjom stranom od čelika debljine 0.5 mm i unutrašnjom stranom od čelika debljine 0.4 mm lima

Debljina
panela (mm)
1.50 m 2.00 m 2.50 m 3.00 m 3.50 m 4.00 m 4.50 m 5.00 m 5.50 m 6.00 m
30 220 kg/m² 140 kg/m² 90 kg/m² 50 kg/m²
40 250 kg/m² 160 kg/m² 110 kg/m² 80 kg/m² 50 kg/m²
50 300 kg/m² 200 kg/m² 150 kg/m² 110 kg/m² 70 kg/m² 50 kg/m²
60 360 kg/m² 250 kg/m² 200 kg/m² 150 kg/m² 100 kg/m² 70 kg/m² 50 kg/m²
80 470 kg/m² 330 kg/m² 250 kg/m² 200 kg/m² 150 kg/m² 100 kg/m² 70 kg/m² 50 kg/m²
100 580 kg/m² 430 kg/m² 330 kg/m² 250 kg/m² 190 kg/m² 120 kg/m² 100 kg/m² 70 kg/m² 50 kg/m²
120 700 kg/m² 530 kg/m² 410 kg/m² 320 kg/m² 220 kg/m² 170 kg/m² 130 kg/m² 100 kg/m² 70 kg/m² 50 kg/m²
150 900 kg/m² 660 kg/m² 500 kg/m² 390 kg/m² 300 kg/m² 210 kg/m² 170 kg/m² 120 kg/m² 100 kg/m² 80 kg/m²
180 1080 kg/m² 780 kg/m² 620 kg/m² 500 kg/m² 350 kg/m² 270 kg/m² 200 kg/m² 160 kg/m² 130 kg/m² 100 kg/m²
200 1150 kg/m² 900 kg/m² 730 kg/m² 550 kg/m² 400 kg/m² 310 kg/m² 240 kg/m² 200 kg/m² 160 kg/m² 130 kg/m²

ZIDNI PANEL SKRIVENI SPOJ

Zidni panel sa skrivenim spojem sastoji se od dva čelična pocinkovana plastificirana lima i jedne od tri ispune: PUR (poliuretan), PIR (poliizocijanat) ili kamena vuna.
– Paneli sa PUR ispunom poseduju izuzetnu termoizolaciju i mogu se koristiti za razne namene.
– Paneli sa PIR ispunom poseduju ateste na vatrootpornost i imaju izuzetnu termoizolaciju.
– Paneli sa kamenom vunom su lošiji toplotni izolatori, ali je jedina ispuna koja ispunjava A1 negorivost.
Najčešće se proizvode u standardu pokrivne širine 1000 mm. Podkonstrukcije za ugradnju zidnih panela mogu biti drvene, čelične ili betonske. Paneli sa skrivenim spojem su višenamenski paneli uz koji se postiže izuzetan estetski efekat. Kod ugradnje ove vrste panela šraf je skriven između falceva. Profilacije mogu biti: mirkolinijska, standardna i ravna. Boja panela se bira na zahtev kupca ili investitora i navodi se na osnovu RAL karte.
Po standardu unutrašnja strana panela je u RAL-u 9002, osim ako se ne zahteva drugačije.

Zidni-Panel-Skriveni-Spoj

Skica zidnog panela skrivenog spoja

Tabela dozvoljenih opterećenja zidnog panela skrivenog spoja PUR i PIR ispuna sa spoljašnjom stranom od čelika debljine 0.5 mm i unutrašnjom stranom od čelika debljine 0.4 mm lima

Debljina
panela
1.50 m 2.00 m 2.50 m 3.00 m 3.50 m 4.00 m 4.50 m 5.00 m 5.50 m 6.00 m
30 220 kg/m² 140 kg/m² 90 kg/m² 50 kg/m²
40 250 kg/m² 160 kg/m² 110 kg/m² 80 kg/m² 50 kg/m²
50 300 kg/m² 200 kg/m² 150 kg/m² 110 kg/m² 70 kg/m² 50 kg/m²
60 360 kg/m² 250 kg/m² 200 kg/m² 150 kg/m² 100 kg/m² 70 kg/m² 50 kg/m²
80 470 kg/m² 330 kg/m² 250 kg/m² 200 kg/m² 150 kg/m² 100 kg/m² 70 kg/m² 50 kg/m²
100 580 kg/m² 430 kg/m² 330 kg/m² 250 kg/m² 190 kg/m² 120 kg/m² 100 kg/m² 70 kg/m² 50 kg/m²
120 700 kg/m² 530 kg/m² 410 kg/m² 320 kg/m² 220 kg/m² 170 kg/m² 130 kg/m² 100 kg/m² 70 kg/m² 50 kg/m²
Profilacija-standard

Profilacija standard

Profilacija-ravna

Profilacija ravna

Profilacija-mikrolinijska

Profilacija mikrolinijska

NAŠI PROIZVODI

Sa Panel Centrom LIMS možete verovati da je Vaš krovni i zidni projekat lak, brz i ugodan.
Mi smo sa Vama tokom celog projekta, a naši profesionalci sa ekspertizom u montaži krovnih i zidnih
termoizolacionih sendvič panela su tu da uvaže sve Vaše funkcionalne i estetske zahteve i da se pobrinu da sve prođe bez greške. 

Zidni-panel

Zidni paneli

Zidni termoizolacioni sendvič paneli sa skrivenim ili vidljivim spojem sačinjeni su od dva čelična pocinkovana plastificirana lima i jedne od tri ispune: poliizocijanata (PIR), poliuretan (PUR) i kamene vune.

Krovni-panel

Krovni paneli

Krovni termoizolacioni sendvič paneli se sastoje od dva čelična pocinkovana plastificirana lima i ispune od poliuretana (PUR), poliizocijanata (PIR) ili kamene vune, dok se AGRO krovni paneli sastoje od jednog čeličnog pocinkovanog plastificiranog lima i fiberglasa sa PUR ispunom.

Sraf-samorezac-home

Šrafovi samoresci

Važeći za najmanji deo konstrukcije, šrafovi samoresci imaju veliki značaj prilikom ugradnje zidnih i krovnih termoizolacionih sendvič panela, pružajući čvrstinu i veliku otpornost na spoljne uticaje i to u dugom vremenskom periodu.

panel-centar-lims-7

Jahači (kalote)

Jahači (kalote) omogućavaju povećanu nosivost  i spečavaju deformaciju i curenja, te predstavljaju pouzdan i jednostavan način pričvršćivanja konstrukcija krovnih termoizolacionih sendvič panela.