NAŠI PROIZVODI

Sa Panel Centrom LIMS možete verovati da je Vaš krovni i zidni projekat lak, brz i ugodan.
Mi smo sa Vama tokom celog projekta, a naši profesionalci sa ekspertizom u montaži krovnih i zidnih
termoizolacionih sendvič panela su tu da uvaže sve Vaše funkcionalne i estetske zahteve i da se pobrinu da sve prođe bez greške.

Zidni-panel

Zidni paneli

Zidni termoizolacioni sendvič paneli sa skrivenim ili vidljivim
spojem sačinjeni su od dva čelična pocinkovana plastificirana
lima i jedne od tri ispune: poliizocijanata (PIR), poliuretan (PUR)
i kamene vune.

SAZNAJTE VIŠE

Krovni paneli

Krovni termoizolacioni sendvič paneli se sastoje od dva čelična pocinkovana plastificirana lima i ispune od poliuretana (PUR), poliizocijanata (PIR) ili kamene vune, dok se AGRO krovni paneli sastoje od jednog čeličnog pocinkovanog plastificiranog lima i fiberglasa sa PUR ispunom.

SAZNAJTE VIŠE
Krovni-panel
panel-centar-lims-7

Jahači (kalote)

Јahači (kalote) omogućavaju povećanu nosivost  i spečavaju
deformaciju i curenja, te predstavljaju pouzdan i jednostavan
način pričvršćivanja konstrukcija krovnih termoizolacionih
sendvič panela.

SAZNAJTE VIŠE

Šrafovi samoresci

Važeći za najmanji deo konstrukcije, šrafovi samoresci imaju veliki značaj prilikom ugradnje zidnih i krovnih termoizolacionih sendvič panela, pružajući čvrstinu i veliku otpornost na spoljne uticaje i to u dugom vremenskom periodu.

SAZNAJTE VIŠE
Sraf-samorezac-home