KROVNI PANELI

KROVNI PANEL

Krovni panel se sastoji od dva čelična pocinkovana plastificirana lima i jedne od tri ispune: PUR (poliuretan), PIR (poliizocijanat) ili kamena vuna.
– Paneli sa PUR ispunom poseduju izuzetnu termoizolaciju i mogu se koristiti za razne namene.
– Paneli sa PIR ispunom poseduju ateste na vatrootpornost i imaju izuzetnu termoizolaciju.
– Paneli sa Kamenom vunom su lošiji toplotni izolatori, ali je jedina ispuna koja ispunjava A1 negorivost.
Najčešće se proizvode u standardu pokrivne širine 1000 mm, 5 rebara (peto prazno preklopno rebro) i mogu biti raznih debljina i boja. Podkonstrukcije za ugradnju krovnih panela mogu biti drvene, čelične ili betonske.
Minimalni nagib za krovni panel je 5°. Boja panela se bira na zahtev kupca ili investitora i navodi se na osnovu RAL karte. Po standardu unutrašnja strana panela je u RAL-u 9002, osim ako se ne zahteva drugačije.

Krovni-Panel

Skica krovnog panela

Tabela dozvoljenih opterećenja krovnih panela PUR i PIR ispune sa spoljašnjom stranom od čelika debljine 0.5 mm i unutrašnjom stranom od čelika debljine 0.4 mm lima

Debljina
panela
1.50 m 2.00 m 2.50 m 3.00 m 3.50 m 4.00 m 4.50 m 5.00 m 5.50 m 6.00 m
30 300 kg/m² 200 kg/m² 100 kg/m² 80 kg/m² 50 kg/m²
40 350 kg/m² 220 kg/m² 140 kg/m² 100 kg/m² 75 kg/m² 50 kg/m²
50 380 kg/m² 250 kg/m² 180 kg/m² 120 kg/m² 90 kg/m² 70 kg/m² 50 kg/m²
60 420 kg/m² 310 kg/m² 220 kg/m² 155 kg/m² 110 kg/m² 80 kg/m² 60 kg/m² 50 kg/m²
80 550 kg/m² 400 kg/m² 300 kg/m² 210 kg/m² 150 kg/m² 120 kg/m² 90 kg/m² 60 kg/m² 50 kg/m²
100 680 kg/m² 500 kg/m² 350 kg/m² 300 kg/m² 220 kg/m² 150 kg/m² 130 kg/m² 100 kg/m² 85 kg/m² 60 kg/m²
120 800 kg/m² 600 kg/m² 470 kg/m² 350 kg/m² 270 kg/m² 200 kg/m² 170 kg/m² 130 kg/m² 100 kg/m² 80 kg/m²
150 1000 kg/m² 750 kg/m² 590 kg/m² 470 kg/m² 350 kg/m² 280 kg/m² 220 kg/m² 170 kg/m² 140 kg/m² 120 kg/m²

AGRO KROVNI PANEL

Agro krovni panel je za specijalne namene agroindustrije i farme (živinarske i stočne). Sastoji se od spoljnog čeličnog pocinkovanog plastificiranog lima, a sa unutrašnje strane od fiberglasa i pur ispune.
Najčešće se proizvode u standardu pokrivne širine 1000 mm, 5 rebara (peto prazno preklopno rebro) i mogu biti raznih debljina i boja.
Fiberglas je otporan na hemijske i bakterijske uticaje i ima dobru otpornost na abraziju.
Izuzetno je važno da napomenemo da amonijak nagriza lim i da je velika prednost ovog materijala dugotrajnost panela. Boja panela se bira na zahtev kupca ili investitora i navodi se na osnovu RAL karte.

AGRO-Krovni-panel

Skica AGRO krovnog panela

Tabela dozvoljenih opterećenja AGRO krovnih panela PUR ispune sa spoljašnjom stranom od čelika i unutrašnjom stranom od fiberglasa

Debljina
lima (mm)
1.25 m 1.50 m 1.75 m 2.00 m 2.25 m 2.50 m 2.75 m 3.00 m
0.40 200 kg/m² 140 kg/m² 90 kg/m² 70 kg/m² 60 kg/m² 50 kg/m² 40 kg/m² 30 kg/m²
0.45 230 kg/m² 160 kg/m² 100 kg/m² 80 kg/m² 70 kg/m² 55 kg/m² 50 kg/m² 35 kg/m²
0.50 260 kg/m² 180 kg/m² 120 kg/m² 90 kg/m² 80 kg/m² 60 kg/m² 55 kg/m² 40 kg/m²
0.55 290 kg/m² 200 kg/m² 140 kg/m² 100 kg/m² 90 kg/m² 70 kg/m² 60 kg/m² 50 kg/m²
0.60 320 kg/m² 220 kg/m² 160 kg/m² 110 kg/m² 100 kg/m² 80 kg/m² 65 kg/m² 55 kg/m²
0.70 370 kg/m² 240 kg/m² 180 kg/m² 120 kg/m² 110 kg/m² 90 kg/m² 70 kg/m² 60 kg/m²

NAŠI PROIZVODI

Sa Panel Centrom LIMS možete verovati da je Vaš krovni i zidni projekat lak, brz i ugodan.
Mi smo sa Vama tokom celog projekta, a naši profesionalci sa ekspertizom u montaži krovnih i zidnih
termoizolacionih sendvič panela su tu da uvaže sve Vaše funkcionalne i estetske zahteve i da se pobrinu da sve prođe bez greške. 

Zidni-panel

Zidni paneli

Zidni termoizolacioni sendvič paneli sa skrivenim ili vidljivim spojem sačinjeni su od dva čelična pocinkovana plastificirana lima i jedne od tri ispune: poliizocijanata (PIR), poliuretan (PUR) i kamene vune.

Krovni-panel

Krovni paneli

Krovni termoizolacioni sendvič paneli se sastoje od dva čelična pocinkovana plastificirana lima i ispune od poliuretana (PUR), poliizocijanata (PIR) ili kamene vune, dok se AGRO krovni paneli sastoje od jednog čeličnog pocinkovanog plastificiranog lima i fiberglasa sa PUR ispunom.

Sraf-samorezac-home

Šrafovi samoresci

Važeći za najmanji deo konstrukcije, šrafovi samoresci imaju veliki značaj prilikom ugradnje zidnih i krovnih termoizolacionih sendvič panela, pružajući čvrstinu i veliku otpornost na spoljne uticaje i to u dugom vremenskom periodu.

panel-centar-lims-7

Jahači (kalote)

Jahači (kalote) omogućavaju povećanu nosivost  i spečavaju deformaciju i curenja, te predstavljaju pouzdan i jednostavan način pričvršćivanja konstrukcija krovnih termoizolacionih sendvič panela.